Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

INFORMACIÓ

Qui el pot demanar

Qualsevol persona procedent d'un altre municipi o estrangera que vingui a viure a Montferrer i Castellbò.

Les persones empadronades que hagin de donar d'alta per naixement els seus fills.

Canals de tramitació

Presencial a les oficines 

Telemàticament 

Quan es pot demanar

A partir del moment en què es resideixi al municipi.

Preu públic/Taxa

Gratuït.

Dades i documents

1. Documents d'identificació

En tots els casos:

Document d’identitat vigent de la persona que s’empadrona (DNI, passaport, targeta de residència).

En el cas dels menors d’edat:

 • Llibre de família 

 • Certificat de naixement 

 • Document d’identitat: DNI, passaport, targeta de residència.

En cas de pèrdua o caducitat d’aquest document:

  • Denúncia 

  • Sol·licitud de renovació.

  2. Documents relatius al domicili d’empadronament

  2.1. Domicili de propietat

  • Escriptura de propietat de l'habitatge o còpia simple

  2.2. Domicili de lloguer

  2.3. Altres situacions

  • En cas de separació o divorci:

   • Resolució judicial on es concedeix l'ús i gaudi de l'habitatge a un dels cònjuges, acompanyada d'un dels documents acreditatius del domicili.

  • En cas de no ser propietari de l’habitatge:

  2.4. Menors d’edat

  En cas de menors que s'empadronen amb un sol dels progenitors o tutors:

  En cas de separació legal:

  • Sentència judicial atorgant la custòdia dels menors conveni regulador.

   

  Termini de resolució

  El termini és de tres mesos amb caràcter general.

   

  Altra informació d'interès

  El Padró Municipal d'Habitants és el registre administratiu on hi figuren els veïns del municipi i constitueix una prova de la seva residència. 

  La seva finalitat és determinar la població del municipi. 

  Les persones tenen l'obligació d'inscriure's al municipi on resideixen habitualment. Si viuen en més d'un, s'han d'empadronar en el que resideixen la major part de l'any.

  L’ Ajuntament podrà establir actuacions de control i comprovació de qualsevol dels continguts de l’empadronament a través dels seus respectius tècnics i mitjans propis i podrà denegar o acceptar el tràmit al sol·licitant.

  L’empadronament al municipi no significa que es canviï les dades automàticament a altres organismes, per aquest motiu podeu comunicar el nou domicili a les següents administracions:

  • Administració Tributària:actualitzarà les dades del domicili fiscal per a futures comunicacions. (Excepte AUTÒNOMS o PROFESSIONALS).
  • Direcció General de la Polícia (DGP):actualitzarà les dades del domicili a les bases de dades del DNI i del Passaport.
  • Mutualitat de Funcionaris de l'Estat (MUFACE):actualitzarà les dades de domicili per a futures comunicacions
  • Seguretat Social (INSS):actualitzarà el domicili a la Base de Dades de Pensions per a futures comunicacions
  • Tresoreria Seguretat Social :actualitzarà les dades del domicili de residència per a les comunicacions (excepte empresaris)
  • Sanitat (CatSalut):actualitzarà les dades del domicili de les seves bases de dades
  • Sanitat i canvi de cap (CatSalut) :actualitzarà les dades del domicili de les seves bases de dades, i modifica CAP de referència
  • Trànsit (DGT) :NOMÉS actualitzarà les dades del domicili de la base de dades de conductors/res (NO modifica el domicili fiscal del Vehicle)