• Patrocinat per la Diputació de Lleida

  • Montferrer i Castellbò amb "LA MARATÓ DE TV3" https://www.ccma.cat/tv3/marato/2019/230/ El grup "Trobada Teatre" ens oferiran una obra anomenada "Arribare a les Set mort". Total la recaptació ...

  • APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA, I ...

  • Sexualitat per a dones i joves

Notícies

© Ajuntament de MONTFERRER I CASTELLBÒ Plaça de la Trobada s/n 25711
Telf: 973 351 343 Fax: 973 353 536 e-mail: ajuntament@montferrercastellbo.cat

Administració Oberta de Catalunya Ara Lleida
Carregant...